Tsjechisch Volkslied
"Státní hymna Československé republiky"

( De muziek die u hoort is het 1e couplet van het Tsjechisch volkslied 
en het 2e couplet is het Slowaakse volkslied)

Tsjechische tekst

Nederlandse vertaling

Kde domov můj, kde domov můj?
Voda hučí po lučinách,
Bory šumí po skalinách,
V sadě skví se jara květ,
Zemský ráj to na pohled!
A to je ta krásná země,
Země česká, domov můj,
Země česká, domov můj!

Kde domov můj, kde domov můj?
V kraji znáš-li bohumilém
Duše utlé v těle čilém,
Mysl jasnou, vznik a zdar,
A tu sílu vzdoru zmar!
To je Čechů slavné plémě,
Mezi Čechy domov můj,
Mezi Čechy domov můj.

Waar is mijn vaderland, waar is mijn vaderland?
Water bruist door de weilanden,
Dennenbossen ruisen langs de rotsen,
In de tuin straalt de lentebloesem,
Het aardesparadijs is te zien!
En dat is dat mooie land,
Het Tsjechische land, mijn vaderland,
Het Tsjechische land, mijn vaderland!

Waar is mijn vaderland, waar is mijn vaderland?
Indien je in een land de hemel kent
De ziel teer in het levendige lichaam,
De gedachte helder, energiek en succesvol,
En die kracht van verzet is de ondergang!
Dat is het roemrijke ras van de Tsjechen,
Tussen de Tsjechen is mijn vaderland,
Tussen de Tsjechen is mijn vaderland.

 

Het volkslied van de Tsjechische Republiek

 is het eerste deel van het volkslied van het voormalige Tsjecho-Slowakije. Dat volkslied bestond uit het huidige Tsjechische volkslied, gevolgd door het huidige Slowaakse volkslied. 
Na de ‘fluwelen scheiding’ van de twee landsdelen Tsjechië en Slowakije (1 januari 1993) werden ook de twee volksliederen gescheiden. 

De melodie van ‘Kde domov muj’ is gecomponeerd door operacomponist Frantisek Skroup. De tekst is van de hand van Josef Kajetán Tyl. Zij schreven het lied in 1834 als onderdeel van de opera Fidlovacka (Lied van de viool). In die opera werd het lied gezongen door een blinde violist. 

Het lied is een ode aan het Tsjechische land en volk. Het patriottische karakter ervan raakte een gevoelige snaar bij de Tsjechen, die toen onder Oostenrijkse heerschappij leefden. Fidlovacka was geen succes en werd maar twee keer opgevoerd, maar het lied 'Kde domov muj' sloeg wél aan bij de mensen. Toen Tsjecho-Slowakije in 1918 onafhankelijk werd, was Kde domov muj de onbetwiste volksliedkandidaat. 

De schepper van het lied, Frantisek Skroup, ligt overigens in Rotterdam begraven. Hij kwam in 1860 naar Nederland om dirigent van de Rotterdamse opera te worden en stierf daar in 1862.


 

 Slowaakse Volkslied

Slovaakse tekst

Nederlandse vertaling

Nad Tatrou sa blýska, hromy divo bijú,

Nad Tatrou sa blýska, hromy divo bijú.

Zastavme ich, bratia,

Veď sa ony stratia,
Slováci ožijú.
Zastavme ich, bratia,
Veď sa ony stratia,
Slováci ožijú.

To Slovensko naše posiaľ tvrdo spalo,
To Slovensko naše posiaľ tvrdo spalo.
Ale blesky hromu vzbudzujú ho k tomu, aby sa prebralo.

Ale blesky hromu vzbudzujú ho k tomu, aby sa prebralo.

Boven de Tatra's bliksemt het, de bliksems beuken er wild op los,
Boven de Tatra's bliksemt het, de bliksems beuken er wild op los.
Laat ze ophouden, broeders,

Ze zullen zeker verdwijnen,
De Slowaken zullen overleven,
Laat ze ophouden, broeders,
Ze zullen zeker verdwijnen,
De Slowaken zullen overwinnen.

Het Slowakije van ons heeft tot nu toe diep geslapen,
Het Slowakije van ons heeft tot nu toe diep geslapen.
Maar de bliksems wekken hem donderend, om te ontwaken,
Maar de bliksems wekken hem donderend, om te ontwaken.

Het volkslied van Slowakije

is het tweede deel van het volkslied van het voormalige Tsjecho-Slowakije. Dat volkslied bestond uit het huidige Tsjechische volkslied, gevolgd door het huidige Slowaakse volkslied. Na de 'fluwelen scheiding' van de twee landsdelen Tsjechië en Slowakije (1 januari 1993) werden ook de twee volksliederen gescheiden. 

De 23-jarige student Janko Matuska schreef de tekst van   'Nad Tatrou sa blýska' in 1844. 
Hij was toen samen met andere studenten uit Bratislava vertrokken uit protest tegen het ontslag van de universitair docent Ludovit Stur. 

Stur is een van de grote helden van het Slowaakse nationalisme. Hij was zijn baan kwijtgeraakt omdat hij in een zelfgeschreven pamflet was opgekomen voor de Slowaakse taal. Het Slowaak dreigde ondergesneeuwd te raken als gevolg van de hongarisering van Slowakije, dat toen leefde onder het juk van het keizerrijk Oostenrijk-Hongarije. 

De melodie van Nad Tatrou is ontleend aan een oud Slowaaks volksliedje. De Tatra, die in het lied wordt bezongen, is een bergketen in het oosten van Slowakije. Het lied was erg populair onder Slowaakse nationalisten en het werd in 1918 opgenomen in het Tsjecho-Slowaakse volkslied. 

 

Welkom op www.vakantietsjechie.cz de website van
Camping de Sprookjesmolen -Pohádkový Mlýn


Op deze website hebben we al onze belevenissen in Tsjechië voor u bij elkaar gezet.
Op zoek naar een gemoedelijke camping waar de Nederlandse eigenaren veel informatie kunnen geven over een gezellig restaurant, een sportieve activiteit of interessante bezienswaardigheden voor met z'n tweetjes of met het hele gezin in Tsjechië???? Dan bent U nu op de juiste website, wij wensen u veel leesplezier en hopelijk een hele goede Tsjechische vakantie!

 
Dit werk is auteursrechtelijk beschermd
Gebruik of verspreiding zonder mijn persoonlijke toestemming is verboden