'Wij', de drie Koningen, komen jullie geluk en gezondheid wensen. Geluk, gezondheid en lange jaren, wij komen bij jullie uit het verre land.

Tří králové
 "6 januari - Drie koningen"

Net voor de kerstvakantie kreeg Romano een briefje mee bij de scouting....Tříkrálová sbírka.

Zaterdag morgen 5 januari gaan ze met hun scouting groep in Dolni Kalna langs de deuren als de 3 koningen om geld op te halen voor goede doelen.
Ze gaan in groepjes van 3 kinderen en een leiding op pad en zingen bij elke open gaande deur het bovenstaande liedje (volgens Romano: wel alleen het eerste couplet hoor mama haha)

My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví, vinšujem vám. Štěstí, zdraví, dlouhá léta,  my jsme k vám přisli z daleka.
(vertaald: 'Wij', de drie Koningen, komen jullie geluk en gezondheid wensen. Geluk, gezondheid en lange jaren, wij komen bij jullie uit het verre land.)

Ze krijgen dan een kleine bijdrage voor de collecte en vaak nog een snoepje of iets lekkers voor zichzelf.
Volgens de website van Charita Ceska Republika (de organisatie die de collecte organiseert) is de opbrengst om:
 zieken, gehandicapten, ouderen, moeders met kinderen in nood en andere sociaal hulpbehoevende groepen mensen te helpen en in het bijzonder in de regio's waar de collecte wordt opgehaald.
Ook is minstens een tiende van de opbrengst jaarlijks bestemd voor humanitaire hulp in het buitenland.

hieronder een you-tube filmpje
waar je een beetje een uitleg kunt zien over de 3 koningen en het zingen aan de deuren....

Via een forum bericht van Esther op 5 januari 2007 werd ik voor het eerst op deze leuke Tsjechische traditie gewezen: Tří králů (Drie koningen)
Het bericht was als volgt......

"Vandaag kwamen de 3 koningen bij ons aan de deur. Het was zo geweldig! De buurvrouw speelde prachtig op haar blokfluit en haar 2 zoontjes zongen de sterren van de hemel. Ik moest wel even een traantje wegpinken hoor. Zulke mooie kleding en dan die lantaarntjes, echt ontzettend leuk. Krystof genoot en straalde, trouwens Ab en Lukas ook  king"  "Ook in Studenec gaan kinderen (verkleed als de drie koningen) van deur tot deur. Ze zingen dan voor de mensen. Als ze dan wat hebben gekregen, worden met krijt boven op de deurpost de initialen van de drie koningen geschreven + het jaar (B+M+C 2008)" "Misschien dat ze dat nog even komen doen, want buuf was het krijtje vergeten, de kinderen hebben wel lekkere sušenky(koekjes) gehad hoor  "

Ook bij Jan en Liesbeth kwamen de drie koningen 6 januari 2007 onverwachts aan de deur van hun pension, het verslag van Jan op zijn website:

Vanmorgen vroeg stonden er drie koningen aan de deur. Toen ik de deur open deed zongen ze een liedje in het Tsjechies, kon er helaas niet zo veel van maken want het ging allemaal een beetje snel. Nadat het lied was afgelopen bleek een van de koningen zich erg goed te kunnen redden in het Engels. De koningen bleken drie meiden te zijn die waren aangesloten bij de scouting groep van Bernartice. Ze gingen de huizen in Bernartice af om een kalendertje aan te bieden en een zakje suiker voor het nieuwe jaar en vroegen een financiële bijdrage voor goede doelen. Natuurlijk even gevraagd of ik een foto mocht maken voor onze site. Eerst natuurlijk even uitgelegd wat we hier aan het doen waren en dat we het leuk vinden om van onze belevenissen wat foto-tjes op de internet site te plaatsen. Ze vonden het helemaal fantastisch. Na het bekijken van de foto vervolgden ze hun weg naar de volgende voordeur in het bezit van een holandsky stroopwafel.

Ik ben toen gaan zoeken naar het goede verhaal achter deze leuke traditie die toch ook in Tsjechië weer terug schijnt te komen en onderstaande column van Radomir vond ik op internet......

Op 6 januari eindigt de Kerstperiode van 12 dagen met Drie Koningen, een christelijke gedenkdag. Ons dorp en daarmee haast het hele platteland hield een traditie, dat de kinderen (en ook de volwassenen uit nabije dorpen) met een Stalletje vast aan het touwtje om de nek langs de huizen liepen en zongen. De huisvrouwen gaven dan een fooi. In de woningen werden met een geweid krijtje een kruisje met de initialen van de Konigsnamen boven de deurposten geschreven, namelijk 'K+M+B'. De namen zijn allen bekend, namelijk Kaspar, Melichor en Balthazar. De laatste was roetzwart.

Wij als jochies maakten een Betlehemstalletje op een houten triplexplaat, gingen van deur tot deur in het dorp en zongen steeds hetzelfde lied. Vaak brandde midden in het stalletje een kaarsje, dat alsmaar werd uitgeblazen door de wind. Want, in januari begon het echt koud te worden, de noorderwind met aangewaaide sneeuw, geen pretje dus om buiten langs de deuren te venten. Het lied dat wij zongen was iedereen overbekend en begon met: 'Wij', de drie Koningen, komen jullie geluk en gezondheid wensen. Geluk, gezondheid en lange jaren, wij komen bij jullie uit het verre land. En jij, de zwarte achter in, steekt niet uit steeds tegen ons je kin.' Ja, een van ons moest Balthazar zijn.

Goede schmink was er niet, dus het gebeurde door eerst een kurk boven de kaars te houden, dat gaf roet om het gezicht zwart te kunnen maken. Het ging wat stuntelig, maar iets beters hadden wij toen niet. Of deze traditie nog overal op het platteland wordt gehouden, betwijfel ik. De drie Koningen hebben een merkwaardig verleden. Oorspronkelijk zouden het drie Wijzen uit het Oosten zijn. De astronomen uit Arabië.

Zij konden feilloos van de sterren aflezen, waar de geboren Heiland zou zijn. Voor het eerst spreekt Origenes in de derde eeuw na Chr. over de drie Wijzen. Pas in de 7-de eeuw kregen de Wijzen de status van drie Koningen. Aanvankelijk werden de huizen nog voor de kennis over de drie Koningen met wierook behandeld en besprenkeld met weiwater. Na de Drie Koningen begint van ouds een periode van feesten, dansen en veel eten, eindigend met Carnaval, om daarna in de vastentijd tot de Pasen in te gaan.
   

Op de website: http://www.detskestranky.cz/clanek/194-my_tri_kralove_jdeme_k_vam.htm
kwam ik het volgende artikel tegen over de uitleg van de letters boven de deur en de symboliek van de geschenken van de koningen. De Nederlandse vertaling heb ik vrij vertaald.

De drie Koningen  Kaspar, Melchior en Balthazar ging naar Bethlehem om de pasgeboren Jezus te eren.Zij brachten Jezus hen geschenken: goud, wierook en mirre.
"Waarom deze
geschenken? En wat betekenen de letters K + M + B geschreven op de deur?

K + M + B 2007
Deze
letters wijzen niet op de namen van de drie koningen, zoals het op het eerste gezicht lijkt. Deze letters betekenen: mansionem benedicat Christus - Christus zegent dit huis.
Vroeger werden alle woningen op deze feestdag bezocht door een priester, leraar en leerlingen.De priester zegent de huizen met wierook, besprenkeld het met heilig water terwijl anderen zongen. Hierna  schreef de priester met krijt op de deur of het raam  K + M + B en het bijbehorende jaar. 

De symboliek van de drie koningen
De drie Koningen zijn te identificeren met drie perioden van het menselijk leven - een is jong, een is de volwassen man en een is oud. De jonge koning is de koning van de toekomst (meestal afgebeeld in groen gewaad - groen is de kleur van de hoop), de oude man is de huidige koning (omdat dat moment snel gaat in het verleden) en de volwassen man is de koning van het verleden. De oudere man is in donkere kleuren afgebeeld, omdat hoj valt onder de schaduw van de dood, dat is het verleden. De namen van de koningen hebben ook een betekenis - Casparus (Kaspar) betekent penningmeester, Melchior (Melchior) betekent Mijn koning is licht, Balthasar (Balthasar) betekent Bescherm mijn leven. De geschenken die de  koningen dragen, hebben ook een symbolische betekenis. Goud staat voor de vaste toestand, wierook voor alles in gas en het vloeibare is de mirre. Mirre wordt ​​altijd door de koning met een donker gezicht gedragen, omdat in deze culturen zalf gebruikt wordt bij begrafenissen.

Tři králové (mágové) Kašpar, Melichar a Baltazar se vypravili do Betléma uctít právě narozeného Ježíše. S sebou nesli dary: zlato, kadidlo a myrhu.
Proč zrovna tyto dary? A co znamenají písmena K + M + B psaná na dveře?

K + M + B 2007
Tato písmena neoznačují jména tří králů, jak by se na první pohled mohlo zdát. Tato písmena znamenají větu Christus mansionem benedicat – Kristus žehnej tomuto domu.
Dříve na tento svátek obcházel všechny domy kněz s ministranty, učitelem a žáky. Kněz vykuřoval domy kadidlem, kropil světnice svěcenou vodou, ostatní zpívali. Po koledě napsal kněz vysvěcenou křídou na dveře nebo na okno velká písmena K + M + B a příslušný letopočet. 


Symbolika tří králů:
Tři králové označují tři období lidského života – jeden je mladý, jeden je zralý muž a jeden je starý. Mladý král je králem budoucnosti (většinou je vyobrazen v zeleném rouchu – zelená je barva naděje), stařec je králem přítomnosti (proto, že jsoucí okamžik brzy přejde do minulosti) a zralý muž je králem minulosti. Zralý muž je vyobrazován tmavou barvou proto, že je pokryt stínem smrti, který leží nad minulostí.
Jména králů mají také svůj význam – Casparus (Kašpar) znamená Strážce pokladu, Melchior (Melichar) označuje Můj král je světlo, Balthasar (Baltazar) značí Ochraňuj můj život.  tento svátek se symboly jen hemží. Dary, které králové nesou, mají také symbolický význam. Zlato zastupuje pevné skupenství, kadidlo všechno, co je plynného skupenství, a kapaliny zastupuje myrha. Myrhu nese vždy král s tmavou tváří, protože tato mast se používala při pohřbech.

 

 


Er schijnt in Praag een processie te zijn op de vooravond van Driekoningen met mooi geklede koningen rijdend op echte kamelen.
 (helaas zijn de meeste berichten alleen in het Tsjechisch en voor mij dus niet te begrijpen) Een klein berichtje op een forum luidde:

"Praag verwelkomt de drie koningen"

Op de vooravond van Driekoningen zijn Kaspar, Melchior en Balthasar in Praag aangekomen.
De tradionele processie met de wijzen op hun kamelen startte aan de burcht en liep tot op het Loretánské naměstí waar het kindje Jesus de geschenken van de koningen kreeg.

Met een paar zeer mooie foto's erbij...

Welkom op www.vakantietsjechie.cz de website van
Camping de Sprookjesmolen -Pohádkový Mlýn


Op deze website hebben we al onze belevenissen in Tsjechië voor u bij elkaar gezet.
Op zoek naar een gemoedelijke camping waar de Nederlandse eigenaren veel informatie kunnen geven over een gezellig restaurant, een sportieve activiteit of interessante bezienswaardigheden voor met z'n tweetjes of met het hele gezin in Tsjechië???? Dan bent U nu op de juiste website, wij wensen u veel leesplezier en hopelijk een hele goede Tsjechische vakantie!


Dit werk is auteursrechtelijk beschermd
Gebruik of verspreiding zonder mijn persoonlijke toestemming is verboden